ชื่อของระดับการคั่วกาแฟแบบมาตราฐานและแบบทั่วไป

การเรียกชื่อของระดับการคั่วแบบเก่านั้นสามารถสร้างความสับสนให้กับร้านกาแฟต่างๆพอสมควร ปัญหานี้มาจากเรื่องของมาตราฐานในการคั่วของแต่ละโรงคั่วนั้นไม่เหมือนกัน เช่น คั่วในระดับ Full City ของโรงคั่ว A และ B อาจจะแตกต่างกันเพราะ Roaster นั้นใช้เพียงแค่การดูสีจากการคั่วด้วยตาของ Roaster เอง  ความผิดพลาดในการคั่วแต่ละ Batch ก็จะค่อนข้างสูง

ในการคั่วกาแฟนั้น การคั่วให้ยังคงได้ Profile เดิม รสชาติใกล้เคียงกันในทุกๆหม้อ (Batch) จึงเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำโรงคั่วกาแฟ ดังนั้นเครื่องมือวัดจึงมีความสำคัญมากในการใช้กำหนดความถูกต้องของระดับการคั่ว

ในอดีตจนถึงปัจจุบัน ชื่อที่ใช้ในการเรียกระดับการคั่วทั่วไปนั้นมีดังนี้

ชื่อที่ใช้เรียกระดับการคั่วทั่วไป SCAA
Light Extremely Light
Cinnamon Very Light
Medium Light
High Medium Light
City Medium
Full City Medium Dark
French Dark
Italian Very Dark

ตารางด้านบนนี้เป็นชื่อเรียกระดับการคั่วในระดับต่างๆ จะเห็นว่าชื่อที่ใช้เรียกโดยทั่วไปนั้นก็จะมีชื่อต่างๆ แต่ในมาตราฐานของ SCA นั้นก็จะใช้คำที่บ่งบอกระดับในการคั่ว และคำต่างๆที่ SCA ใช้นั้นก็จะถูกกำกับด้วยค่าสีของกาแฟคั่วที่วัดด้วยเครื่องมือวัดโดยเฉพาะ ที่วัดค่าสีออกมาได้ถูกต้องและแม่นยำมากที่สุด Hacking Coffee Roasters ใช้อุปกรณ์ในการวัดค่าสียี่ห้อ Light Tells รุ่น CM-200 ในการวัดค่า

 

ดังนั้นทาง Hacking Coffee Roasters จะคั่วกาแฟโดยใช้ค่าสีที่มีหน่วยเป็น Agtron เป็นหลัก เช่นถ้าเราบอกว่าตัวนี้คั่วระดับ Dark Roast (คั่วเข้มดอยวาวี) เราก็จะระบุค่าสีไปด้วยว่าอยู่ช่วง 31-40 agtron ทางโรงคั่วเราจะไม่ใช้ชื่อที่เป็น Common เช่น French roast เพราะจะเกิดความสับสนเพราะถ้าลูกค้านำไปเทียบกับโรงคั่วอื่นที่เรียกชื่อระดับการคั่วว่า French เมื่อเอามาเทียบกับค่าสีของโรงคั่วเราอาจจะไม่ตรงกัน เพราะ Hacking Coffee Roasters จะยึดมาตราฐานของ SCA เป็นหลัก

ดังนั้นลูกค้าสามารถดูที่ตารางด้านล่างนี้เปรียบเทียบดูว่าตรงกับแบบที่ลูกค้าใช้เรียกหรือไม่ แต่ต้องบอกก่อนว่าชื่อที่ลูกค้าเคยเรียกหรือซื้อจากที่อื่น หากโรงคั่วไม่ใช่มาตราฐานเดียวกัน ความแตกต่างอาจจะมากพอสมควรครับ

 

SCA Gourmet Common SCAA Names
91-104 Agtron Light Extremely Light
81-90 Agtron Cinnamon Very Light
71-80 Agtron Medium Light
61-70 Agtron High Medium Light
51-60 Agtron City Medium
41-50 Agtron Full City Medium Dark
31-40 Agtron French Dark
0-30 Agtron Italian Very Dark