คลาสเรียนเดือน พฤษภาคม
SCA Sensory Skill Foundation & Intermediate.

สำหรับคลาสประจำเดือน พฤษภาคม 2566 นี้กำลังจะประกาศตารางเรียนเร็วๆนี้ครับ ทั้ง SCA Sensory Skill และ SCA Brewing Skill ในระดับ Foundation และ Intermediate หรือหากสนใจก็สามารถสอบถามมาก่อนได้ครับ

Hacking Coffee Roasters - Logo

Who we are.

Q Arabica Grader (CQI License) / Authorized SCA Trainer / Specialty Coffee Roasters / Coffee Consult.